x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Brandpreventie

Brandpreventie of passieve brandbeveiliging zijn maatregelen die u treft om uw pand te beschermen tegen brand. Bij Fire-Proof in Berchem zijn wij al jaren gespecialiseerd in de toepassing van brandpreventie en brandwering in bedrijfspanden en kantoorgebouwen. Wij helpen u graag om het risico op brand in uw pand te beperken.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

Een ruim aantal maatregelen voor brandpreventie

Om branduitbraken te voorkomen, is het noodzakelijk om in te zetten op passieve brandbeveiliging. Als specialist in brandbeveiliging helpen wij u graag om de nodige maatregelen te implementeren. Zo kunt u bij ons hoogkwalitatieve blusapparatuur kopen, een absolute must voor elk bedrijfspand. Hoe effectief u de brand kunt bestrijden, hangt immers af van de juiste brandblusser. Een ander belangrijk element zijn rookmelders, zodat iedereen tijdig gealarmeerd is. Dankzij signalisatie door middel van pictogrammen en brandladders kunnen uw medewerkers veilig geëvacueerd worden. In sommige bedrijven is er een groter risico op brand omdat er met vuur of hoge temperaturen gewerkt wordt, bijvoorbeeld in lasbedrijven. Voor zulke bedrijven bieden we extra maatregelen voor brandpreventie aan, zoals lasdekens.

Maak uw pand brandveilig met onze hulp

Het belang van de juiste passieve brandbeveiliging kan niet onderschat worden. Wij helpen u graag met oplossingen voor brandpreventie en brandvertraging op maat, zodat uw pand, uw medewerkers en uw cliënten steeds optimaal beschermd zijn. Bekijk onze projecten en neem contact met ons op voor meer informatie door te bellen naar +32 (3) 281 69 94 of door een e-mail te sturen naar info@fire-proof.com
 

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.