x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Brandladder kopen

Wilt u een brandladder kopen voor in uw bedrijf of kantoorpand? Fire-Proof uit Berchem helpt u graag bij het vinden van de juiste ladder voor uw noodevacuatieplan. Wij zijn gespecialiseerd in brandveiligheidsoplossingen en houden ons dagelijks bezig met het brandveilig maken en houden van diverse panden en kantoren.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

De juiste brandladder kopen voor in een noodsituatie

In de wettelijke bepalingen over de brandveiligheid van bedrijven staat vastgelegd dat bedrijfsgebouwen voorzien moeten zijn van een noodtrap. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan plaats of omdat het gebouw historisch erfgoed is. In dit geval kunt u een brandladder kopen als alternatief. Bij ons bedrijf vindt u een groot aanbod aan brandladders met verschillende kwaliteiten. Zo bieden we volgende soorten brandladders aan:

  • Kooiladders: ideaal voor toegang tot hoge plaatsen of gebruik in industriële omgevingen.
  • Uitklapbare ladders: voor toegang tot daken of als extra vluchtroute bij brand.
  • Uitschuifbare ladders: geschikt voor zowel particuliere huizen als bedrijfsgebouwen.
  • Dakladders: ideaal voor dakinspecties en onderhoudswerkzaamheden.
  • Balkonladders: vaak gebruikt in appartementsgebouwen en hotels.

Brandladders vormen een belangrijk onderdeel van uw passieve brandbeveiliging. Ook voor andere voorzorgsmaatregelen, zoals de juiste blusapparatuur, kunt u bij ons terecht.

Laat ons u helpen bij het vinden van de juiste brandpreventiemiddelen

Als het op brand aankomt, wilt u geen enkel risico nemen. Wij helpen u graag bij het vinden en kopen van de juiste brandladder voor uw kantoor. Het is ook slim om andere brandpreventiemiddelen aan te schaffen, zoals brandhaspels. Zo weet u zeker dat u optimaal beschermd bent in noodsituaties. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de diverse mogelijkheden. U bereikt ons via info@fire-proof.com of via +32 (3) 281 69 94.

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.