x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Lasdekens

Lasdekens worden gebruikt om de mensen, objecten en gebouwen in de omgeving van laswerken te beschermen. Bij Fire-Proof uit Berchem zijn wij dagelijks bezig om plekken zoals bedrijfspanden zo brandveilig mogelijk te maken. Wij voorzien u dan ook graag van advies voor het kopen van het juiste brandpreventiemateriaal.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

Gebruik lasdekens om de omgeving te beschermen

Lassen is een risicovolle onderneming. Daarom is een goede voorbereiding van groot belang. Dankzij een passieve brandbeveiliging, zoals het gebruik van een lasdeken, worden de lasser en zijn omgeving beschermd tegen lasspetters tijdens het lasproces. Wij verdelen drie soorten lasdekens, met name premium, economy en basic. Om te weten welke soort het meest geschikt is, kijkt u best naar de taak en de omgeving. De belangrijkste parameters voor uw keuze zijn onder meer:

  • De temperatuurbestendigheid (gemiddelde bestendigheid en piektemperatuur)
  • Eén- of tweezijdige bescherming
  • De afmetingen
  • Het soort beschermingscoating

De beschermingscoating van het lasdeken is essentieel voor de brandresistentie en om de verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. Als specialist in brandbeveiliging weten wij alles over lasdekens en of deze voldoen aan de Europese normen. Bij iedere soort lasdeken kunt u meerdere modellen kiezen voor zowel horizontale- en verticale toepassingen. Onze lasdekens zijn ook beschikbaar in uiteenlopende maten.

Laat het ons weten als u advies wilt

Wilt u lasdekens aanschaffen, om uzelf en uw medewerkers te beschermen tijdens de werkzaamheden? Wij voorzien u graag van advies. Als u interesse heeft in andere voorzorgsmaatregelen tegen brand, zoals brandladders, rekent u eveneens op ons. U bereikt ons door te bellen naar +32 (3) 281 69 94 of door een e-mail te sturen naar info@fire-proof.com

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.