x
Blusapparatuur

Brandblusser

Voor het kopen van een brandblusser moet u een doordachte keuze maken over het soort brandblusser dat u nodig heeft. Deze aankoop moet u doen in functie de mogelijke brandrisico’s. Op de markt kan u verschillende soorten brandblussers vinden die elk hun eigen eigenschappen bezitten.

Een combinatie van verschillende brandblussers is meestal aangewezen, zeker in een kantoorruimte of een kamer met dure elektronische toestellen. De keuze van de brandblussers hangt af van het brandrisico (bepaald in het wettelijk verplichte evacuatieplan) en de beperking van schade door het gebruik van een verkeerd soort brandblusser.

Om deze opties te verduidelijken volgt een overzicht van de verschillende soorten brandblussers, de opties voor de grootte (in L) en de sterke en zwakke punten voor ieder soort brandblusser. Het is altijd belangrijk om na te gaan of uw brandblussers nog voldoen aan de strengste Europese en Belgische normen, zoals CE-keuring, EN-normen, ISO-normen en BENOR (Apragaz). Bij Fire-Proof voldoen al onze brandblussers aan de laatste wettelijke normen.

Brandklasses

Om te bepalen welke brandentypes een brandblusser kan tegengaan, moet u eerst weten welk type brand u kan tegenkomen.

In Europe bestaan 5 brandklasses: A,B,C,D en F:
- klasse A: brand van vaste stoffen
- klasse B: brand van vloeistoffen
- klasse C: brand van gassen
- klasse F: brand van vet- en bakoliën
- klasse D: brand van metalen
- klasse F: brand van vetten
- klasse E: bestaat niet meer omdat alle huidige brandblussers elektrische toestellen tot 1000V kunnen blussen

Type brandblussers

1. Brandblussers met poeder (ABC)

Deze brandblusser zijn geschikt voor de bestrijding van branden van klasse A (vaste stoffen), klasse B (vloeistoffen) en klasse C (gassen). Brandblussers met poeder komen het meeste voor, samen met brandblussers met schuim. De poeder brandblusser bestaat in verschillende maten en heeft een lange spuitduur. Het is belangrijk te weten dat het poeder corrosieve eigenschappen bezit en hierdoor schade kan aanbrengen aan alle elektronische apparaten in de ruimte waar de brand is ontstaan. Het reinigen van de ruimtes na de brandbestrijding met een brandblusser met poeder is moeilijk en het gebruik van een industriële stofzuiger is meestal nodig.

2. Brandblusser met schuim (AB)

Brandblussers met schuim komen samen met brandblussers met poeder het meeste voor. Deze brandblussers zijn geschikt voor de bestrijden van branden van klasse A (vaste stoffen) en klasse B (vloeistoffen). In tegenstelling tot de brandblusser met poeder is deze brandblusser met schuim niet geschikt voor gasbranden. Brandblussers met schuim maken minder schade dan brandblussers met poeder en het schuim is ook makkelijk te verwijderen.

3. Brandblusser met schuim-vet vorstvrij (ABF)

Deze brandblussers met schuim-vet, hebben dezelfde eigenschappen als schuimbrandblussers, maar deze kunnen ook vet- en bakoliebranden blussen (klasse F). Deze brandblussers zijn beschermd tegen schade door vorst en kan men om deze reden veilig buiten gebruiken. Deze brandblussers zijn ook ideaal voor gebruik in keukens.

4. Brandblussers met CO² (B)

Brandblussers met CO² zijn geschikt om branden met vloeistoffen (klasse B) te bestrijden. Deze brandblussers met CO² kan men vaak terugvinden in kantoorruimtes met veel waardevol elektronisch materiaal. De brandblusser met CO² maakt geen extra schade na de bestrijding van een brand.

Aanbeveling van Fire-Proof

Branden kunnen veel schade aanrichten, maar de verkeerde keuze van brandblusser eveneens. Het is belangrijk te bepalen welke brandblusser u zal gebruiken om de brandhaard te bestrijden. Het gebruik van een brandblusser is meestal een middel om de verspreiding van een brand tegen te houden, tot de ordediensten komen.

Om deze redenen is de opleiding van personeel wettelijk verplicht. Tijdens deze opleidingen wordt uitleg gegeven over de verschillende soorten brandblussers die u kan gebruiken.

In het deel hierboven kon u lezen dat niet alle brandblussers geschikt zijn voor alle type branden. In huishoudens is het gebruik en de aanschaf van meerdere soorten brandblussers moeilijk. De aangewezen keuze is meestal de poederbrandblusser die het grootste aantal soorten brand kan bestrijden. In kantoorruimtes daarentegen is een combinatie van brandblussers aangewezen. Opgeleid personeel dat de wettelijke training heeft gevolgd, zal weten wanneer het aangewezen is om een brandblusser met CO² te gebruiken, in plaats van een brandblusser met poeder.

Ervaring en kennis

Dhr Christiaan Vogt is al meer dan 15 jaar actief in alle aspecten van brandveiligheid. Met zijn bedrijf Fire-Proof behoort hij nog steeds tot de toonaangevende bedrijven binnen die sector.

Naast het gebruik van de autoclaaf en het eigen product Burnstop, levert Fire-Proof ook onderstaande producten die zorgen voor een optimale brandwering, brandrepressie, brandvertraging, brandpreventie en compartimentering.

Generaal Lemanstraat 38, 2600 Berchem