x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Brandwerende compartimenten

Brandwerende compartimenten vormen een belangrijke pijler in de structuur van moderne brandbeveiliging binnen zakelijke omgevingen. Deze compartimenten zijn ontworpen om de verspreiding van brand binnen een gebouw te vertragen of te stoppen, wat cruciaal is om tijd te winnen voor een veilige evacuatie en voor de brandweer om effectief te reageren. Fire-Proof uit Berchem biedt expertise in het ontwerp en de implementatie van brandwerende compartimenten, die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en regelgeving van uw bedrijf.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

Het belang van brandwerende compartimenten

Brandcompartimentering is het proces waarbij een gebouw wordt onderverdeeld in meerdere brandwerende compartimenten. Dit is cruciaal om te voorkomen dat vuur zich snel door een gebouw verspreidt. Brandkleppen, essentieel voor het behoud van de integriteit van ventilatiekanalen, spelen hierin een sleutelrol. Ze sluiten automatisch bij hoge temperaturen, waardoor de verspreiding van vuur en rook wordt beperkt. Het installeren van brandroosters in muren of vloeren helpt ook bij het controleren van vuur door een fysieke barrière te vormen. Rookkoepels zorgen voor de afvoer van rook uit een gebouw, wat cruciaal is om zichtbaarheid en ademhalingslucht te behouden tijdens een brand. Zwelstrips, die uitzetten bij hitte, dichten naden en kieren af en voorkomen zo de verspreiding van vuur en rook. Onze specialisten in brandbeveiliging zijn ervaren in het adviseren over en installeren van deze brandwerende componenten.

Contacteer ons voor compartimenteringsoplossingen op maat

Om de veiligheid van uw personeel en eigendommen te waarborgen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met ons team voor advies en implementatie van brandwerende compartimenteringsoplossingen. Naast brandwerende compartimenten bieden we ook een breed scala aan producten voor brandvertraging, ontworpen om uw bedrijf te beschermen tegen de risicos van brand. Samen kunnen we een veiligere omgeving creëren die voldoet aan de hoogste normen van brandbeveiliging. Bekijk onze eerdere projecten en ga de samenwerking aan!

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.