x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Brandkleppen

Brandkleppen zijn een belangrijk onderdeel van moderne brandbeveiligingssystemen. Deze elementen zijn speciaal ontworpen om de verspreiding van rook en vuur via ventilatiekanalen in gebouwen tegen te gaan. Bij Fire-Proof in Berchem begrijpen we het belang van deze systemen en bieden wij een reeks brandkleppen om uw eigendom en de mensen binnenin te beschermen. Door de installatie van brandkleppen kunt u de veiligheid in uw gebouw aanzienlijk verhogen en voldoen aan de strenge brandveiligheidsvoorschriften.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

Een optimale brandbescherming dankzij brandkleppen

Brandkleppen sluiten automatisch bij detectie van hitte, waardoor de verspreiding van brand en rook door ventilatiesystemen wordt voorkomen. Deze kleppen zijn een van de belangrijkste brandwerende compartimenten, aangezien ze ervoor zorgen dat vuur en rook zich niet via de luchtkanalen kunnen verplaatsen. Wij bieden brandkleppen in diverse maten en vormen aan, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen en installatievereisten. Naast brandkleppen benadrukken we ook het belang van rookkoepels. Deze koepels zorgen er immers voor dat rook en hete gassen snel afgevoerd worden, wat de veiligheid tijdens een brand verhoogt.

Neem actie voor uw veiligheid

Het implementeren van effectieve brandbeveiligingsmaatregelen is cruciaal voor de bescherming van uw bedrijfspand, uw medewerkers en uw klanten. Door contact op te nemen met ons voor brandkleppen op maat, kunt u zorgen voor een optimale brandbeveiliging die aansluit bij de specifieke behoeften en structuur van uw gebouw. Wij staan klaar om u te adviseren over de beste brandbeveiligingsoplossingen. Bekijk onze projecten om een idee te krijgen van wat wij voor u kunnen betekenen. Neem vandaag nog de stap naar een veiliger gebouw!

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.