x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Rookkoepel

Een rookkoepel is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden om te installeren in uw bedrijfspand. Bij Fire-Proof uit Berchem houden wij ons al jaren bezig met brandwering in bedrijfs- en kantoorpanden. Samen met u bekijken we de beste opties om uw pand zo brandveilig mogelijk te maken.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

Een rookkoepel zorgt ervoor dat u het pand veilig kunt verlaten bij brand

Wanneer er een brand uitbreekt in een gebouw is vaak niet het vuur, maar de rook het grote gevaar. Rook belemmert immers het zicht en kan giftige, levensbedreigende gassen bevatten. Om een veilige evacuatie te garanderen en de schade door rook te beperken, is een rookkoepel installeren een slim idee. Zo worden de toxische rookgassen snel uit het gebouw verwijderd en worden de zichtbaarheid en luchtkwaliteit verbeterd. Bovendien wordt de brandbestrijding hierdoor sterk vergemakkelijkt. Naast rookkoepels kunt u ook bij ons terecht voor andere brandwerende compartimenten. Zo helpen wij u graag met de installatie van brandkleppen.

Benader ons voor meer informatie over het brandveilig maken van een pand

Bent u benieuwd wat u, naast het installeren van een rookkoepel, nog meer kunt doen om uw pand zo brandveilig mogelijk te maken? Onze specialisten in brandbeveiliging helpen u graag. Wij realiseerden reeds verschillende projecten en weten de beste manieren om uw pand zo goed mogelijk te beschermen tegen brand. Neem contact met ons op via info@fire-proof.com of via +32 (3) 281 69 94.
 

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.