x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Brandhaspel

Bent u op zoek naar een goede brandhaspel voor uw bedrijf? Dan bent u bij ons op de juiste plaats. Bij Fire-Proof, ons bedrijf in Berchem, houden wij ons bezig met het brandveilig maken en houden van bedrijven. Wij helpen u bij het vinden van de juiste brandbestrijdingsapparatuur, waaronder kwalitatieve brandhaspels.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

Het kopen van de juiste brandhaspel

Om uw pand optimaal te beschermen, is het van groot belang om in te zetten op zowel brandpreventie als brandrepressie. Brandhaspels vormen een belangrijk onderdeel van de laatste categorie. Deze haspels zijn namelijk ideaal om beginnende branden mee te blussen, zodat u het vuur onder controle kunt houden totdat de brandweer ter plaatse is. Bij ons vindt u alle apparatuur die u nodig heeft. We geven u ook graag advies over het juiste gebruik en plaatsing van de haspels. Zo is het aangewezen de brandhaspel zo dicht mogelijk bij de nooduitgangen te plaatsen. Het is echter belangrijk dat de sluiting van de nooddeuren niet belemmerd wordt. Op die manier kunt u de vluchtroute en de brandladder beschermen en vrijhouden.

Benader ons voor een oplossing op maat

Om de juiste brandslanghaspel en andere blusapparatuur te vinden voor uw bedrijfspand, neemt u contact met ons op. Wij zijn uw specialist in brandbeveiliging. Dagelijks houden wij ons bezig met diverse projecten rondom het brandveilig houden van gebouwen en kantoorpanden. Met onze haspels bent u zeker van uw veiligheid. Wilt u meer weten over onze brandhaspels? Benader ons dan door te bellen naar +32 (3) 281 69 94 of een e-mail te sturen naar info@fire-proof.com.

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.