Graffiti Remover NP Gel

Graffiti Remover NP Gel

Applicatie

 • Gebruik Graffiti remover NP Gel  op vochtige ondergronden. In het bijzonder op poreuze ondergronden helpt het van te voren bevochtigen  het dieper doordringen van de opgeloste lakken in de ondergrond.  
 • Pas onverdund toe met een verfkwast, blokkwast of borstel. Voorzie de graffiti van voldoende Graffiti remover NP Gel  en borstel het vervolgens zorgvuldig in met een borstel.
 • Wacht tot de verf opgelost is, dit duurt 10 tot 20 minuten. Spoel dan af met warm water onder druk. 
 • Indien de verontreinigingen die verwijderd moeten worden niet geheel na de eerste behandeling verwijderd kan worden, herhaal dan de bovenstaande behandeling.
 • Als lakrestanten of schaduw van graffiti achterblijven, b.v. als de lak extreem diep in de ondergrond is gedrongen, gebruik dan Graffiti remover NP 221.
 • Aan het eind van de behandeling, spoel altijd het oppervlak zorgvuldig met water

Biologische afbreekbaarheid

100 % binnen 3 dagen

pH waarde

pH neutraal.

Technische veiligheid maatregelen

 • Bewaren op een koele, droge plaats.
 • Weghouden van kinderen
 • Sluit geopende verpakkingen goed af.
 • Zorg voor goede ventilatie tijdens gebruik
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik, weghouden van open vuur.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag neopreen of butylrubber handschoenen en een veiligheidsbril.
 • Indien grote hoeveelheden gebruikt worden, draag dan adembescherming met filter A of ABEK.

Hygiëne

 • De normale voorzorgmaatregelen voor het werken met chemicaliën moeten in acht worden genomen.
 • Graffiti remover NP Gel kan de ogen iriteren en de huid uitdrogen.
 • Niet innemen, 
 • Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water voor tenminste 15 minuten, vervolgens een arts raadplegen.

https://www.fire-proof.com/sites/default/files/Graffiti-Remover-NP-Gel_T...

Brandbeveiliging: 

Tags: