Graffiti Remover NP 739

Graffiti Remover NP 739

Ondergrond

De ondergrond kan droog of vochtig zijn. In het bijzonder met zuigende ondergronden wordt geadviseerd van te voren intensief te bevochtigen met water om verder doordringen van verfpigmenten in de ondergrond te voorkomen.

Graffiti Remover NP 739 kan toegepast worden op ondergronden die beschermd zijn met een 2 componenten Poly Uerethaan lak of was om graffiti te verwijderen. De PU lak zal niet aangetast worden. De was coating moet gewoonlijk vervangen worden na het verwijderen van de graffiti.

Applicatie

Op slecht absorberende ondergronden wordt Graffiti Remover NP 739 normaal direct met een borstel aangebracht op het gebied waar de graffiti verwijderd moet worden. Al na 30 tot 120 seconden  is de lak voldoende opgelost zodat het verwijderd kan worden met waterdruk of met een doek.

Op zuigende ondergronden word intensieve bevochtiging aangeraden om schaduwen van graffiti te voorkomen. Behandel vervolgens zoals boven genoemd.

Indien de graffiti niet geheel verwijderd kan worden met de eerste behandeling , moet deze herhaald worden.

Na het met succes verwijderen van de graffiti moet de ondergrond geneutraliseerd worden met water.

Biologische afbreekbaarheid

100 % binnen 3 dagen

Technische veiligheid maatregelen

 • Bewaren op een koele, droge plaats.
 • Weghouden van kinderen
 • Sluit geopende verpakkingen goed af.
 • Zorg voor goede ventilatie tijdens gebruik
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik, weghouden van open vuur.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag neopreen of butylrubber of neopreen handschoenen en een veiligheidsbril.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Voorkom blootstelling aan open vuur.

Hygiëne

 • De normale voorzorgmaatregelen voor het werken met chemicaliën moeten in acht worden genomen.
 • Niet innemen,
 • Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water voor tenminste 15 minuten, vervolgens een arts raadplegen.

Opslag

Graffiti Remover NP 739 moet koel en droog bewaard worden en buiten bereik van kinderen.

Temperaturen onder 5ºC en boven 40ºC moeten vermeden worden.

Verpakkingen goed gesloten houden.

Graffiti Remover NP 739 heeft een houdbaarheidstijd in ongeopende verpakkingen van tenminste 1 jaar.

https://www.fire-proof.com/sites/default/files/Graffiti-Remover-NP-739_T...

Brandbeveiliging: 

Tags: