Graffiti Remover NP 511

Graffiti Remover NP 511

Ondergrond

De ondergrond moet droog zijn en laag mechanische belasting kunnen verdragen.

Applicatie

Remover NP 511 moet op de verontreiniging worden aangebracht met een borstel of een doek. Door lichte mechanische belasting (cirkelvormige beweging onder lichte druk), zou de verontreiniging met succes verwijderd moeten worden. Verontreinigde doeken moeten regelmatig gewisseld worden.

Indien de verontreiniging de eerste keer niet geheel verwijderd kan worden dient de behandeling herhaald te worden.

Na het met succes verwijderen moet met water geneutraliseerd worden.

Technische veiligheid maatregelen

 • Bewaren op een koele, droge plaats.
 • Weghouden van kinderen
 • Sluit geopende verpakkingen goed af.
 • Zorg voor goede ventilatie tijdens gebruik
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik, weghouden van open vuur.
 • Temperaturen onder 5ºC en boven 40ºC moeten vermeden worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag neopreen of butylrubber handschoenen en een veiligheidsbril.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Hygiëne

 • De normale voorzorgmaatregelen voor het werken met chemicaliën moeten in acht worden genomen.
 • Remover NP 511 kan de ogen irriteren en de huid uitdrogen.
 • Niet innemen
 • Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water voor tenminste 15 minuten, vervolgens een arts raadplegen.

https://www.fire-proof.com/sites/default/files/Graffiti-Remover-NP-511_T...

Brandbeveiliging: 

Tags: