Brandbeveiliging

Andere

Fire prevention

Onder brandpreventie verstaat men al de voorzieningen getroffen het ontstaan van vuur te voorkomen.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen.

Brandvertraging

Brandvertraging / Brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Onder de noemer brandreactie worden o.a. volgende eigenschappen ondergebracht: calorisch potentiaal, niet-brandbaarheid, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, ... De brandreactie van materialen is meestal enkel belangrijk voor zichtbare materialen.

Brandwering

Brandwering slaat op een eigenschap die betrekking heeft op elementen (een wand, deur, een balk). Brandweerstand betekent de tijd dat houten constructies/elementen nodig hebben om de intrinsieke eigenschappen te verliezen. Kortom, gedurende dewelke het element in kwestie zijn functie wel dan niet kan blijven vervullen. Een element kan een dragende functie of een scheidende functie hebben, of een combinatie van beide.

Compartimentatie

Brandcompartimentering slaat op een eigenschap die betrekking heeft op elementen (een wand, deur, een balk). Brandweerstand betekent de tijd dat, in dit geval, houten constructies/elementen nodig hebben om de intrinsieke eigenschappen te verliezen. Kortom, gedurende dewelke het element in kwestie zijn functie wel dan niet kan blijven vervullen. Een element kan een dragende functie of een scheidende functie hebben, of een combinatie van beide.