x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Het brandvertragend impregneren van een houten vloer

Wilt u advies over hoe u het beste een houten vloer brandvertragend kunt impregneren? Fire-Proof helpt u graag. Ons bedrijf uit Berchem is gespecialiseerd in het brandveilig maken van kantoren en bedrijfspanden. Wij hebben al meer dan vijftien jaar ervaring in alle aspecten van brandveiligheid en voorzien u graag van deskundig advies.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

Een houten vloer brandvertragend impregneren voor meer brandveiligheid

Als specialist in brandbeveiliging houden wij ons als jaren bezig met het brandveilig maken van gebouwen. Dit doen wij onder andere met behulp van brandvertraging. Zo zorgen we ervoor dat uw pand minder vatbaar is voor brand. Een methode hiervoor is het brandvertragend impregneren van houten vloeren. Zo zorgen we er met de hulp van brandvertragende spray voor dat uw houten vloer beter bestand is tegen brand en extreme hitte. Een brandvertragende vloer zorgt onder andere voor minder rookontwikkeling, wat het gemakkelijker voor mensen maakt om het pand te verlaten bij een brand.

Bekijk de producten die wij leveren voor optimale brandwering

Wilt u uw kantoorpand brandveiliger maken door een houten vloer brandvertragend te impregneren? Wij helpen u graag. Met behulp van diverse producten, zoals brandvertragende verf, zorgen we voor een veiliger pand bij brand. Ons deskundige team voorziet u graag van advies. Neem contact met ons op voor meer informatie. Benader ons via info@fire-proof.com of telefonisch via +32 (3) 281 69 94.
 

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.