x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Brandwerende schilderwerken op metaal

Het toepassen van brandwerende schilderwerken op metaal zorgt voor meer brandveiligheid. Door metaalconstructies te laten behandelen zorgt u ervoor dat de evacuatie van mensen in uw gebouw in geval van een noodsituatie meer kans van slagen heeft. Als specialist in brandveiligheid helpt Fire-Proof uit Berchem u daar graag bij.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

Creëer meer brandveiligheid dankzij brandwerende schilderwerken op metaal

Wilt u uw gebouw brandveiliger maken? Schakel dan de hulp in van Fire-Proof. Wij zijn uw specialist in brandbeveiliging en zorgen voor optimale brandwering. Dit doen wij bijvoorbeeld door brandwerende schilderwerken op metaal, staal en andere constructiemateriaal toe te passen. Voor onze brandwerende schilderwerken gebruiken wij verschillende producten. Zo hebben wij speciale brandwerende RF-verf voor metaal. Deze verf zwelt op bij blootstelling aan hoge temperaturen, waardoor een isolerende schuimlaag ontstaat, die het metaal beschermt tegen vuur. Indien u wilt dat het uiterlijk van uw metalen constructies behouden blijft, kunt u ook kiezen voor transparante brandvertragende vernis. Naast brandwerende schilderwerken op metaal kunnen we ook bijvoorbeeld hout brandvertragend behandelen.

Optimaliseer de brandpreventie in uw pand met onze hulp

Wilt u brandwerende schilderwerken op metaal toepassen voor een optimale brandvertraging binnen uw bedrijfspand? Wij helpen u daar graag bij. Bekijk de diverse projecten die wij reeds gerealiseerd hebben en neem contact op met onze specialisten. U bereikt ons door te bellen naar +32 (3) 281 69 94 of door een e-mail te sturen naar info@fire-proof.com.
 

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.