x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Brandvertragende verf

Door hout te behandelen met brandvertragende verf, beschermt u het langer tegen extreme hitte. Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van bepaalde soorten materiaal. Door brandwerende middelen toe te passen, kunt u de tijdsperiode verlengen waarin verf of bijvoorbeeld isolatiemateriaal meegaat bij extreme hitte. Zo kan hout behandeld worden met brandwerende RF-verf om een betere brandklasse te krijgen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

Hoe werkt brandvertragende verf?

Brandvertragende verf zwelt op bij temperaturen van 120°C of hoger. Hierdoor komt er waterdamp vrij uit de coating, wat voor een verkoelend effect zorgt. Zo wordt de warmteoverdracht van het vuur verminderd. Brandwerende RF-verf kan toegepast worden op allerhande oppervlakken, waaronder:

  • Hout
  • Structuurstaal en gietijzer
  • Beton
  • Gipsplaat en plaaster

Afhankelijk van het materiaal biedt de brandvertragende verf een bescherming van zo n 30 tot 120 minuten.

Behandeling van hout en metaal met brandvertragende verf

Voor het brandwerend maken van hout gebruikt u brandvertragende verf. Doorsnee constructiehout kan dankzij deze brandwerende RF-verf een betere brandklasse bekomen. Bij Fire-Proof hebben we, als specialist in brandbeveiliging, ook ervaring met de behandeling van andere houtsoorten en constructieonderdelen met brandvertragende verf. Het type brandwerende RF-verf en de hoeveelheid die ervan nodig is, wordt bepaald op basis van het type hout of constructieonderdeel. De standaardkleur voor brandvertragende verf is wit, maar de verf is beschikbaar in elke RAL-kleur, naargelang uw voorkeur. De brandwerende RF-verf kan aangebracht worden met een rol of in de vorm van een brandvertragende spray. Naast brandvertragende verf bieden we nog verscheidene andere producten om brand te vertragen. Zo kunt u, indien u liever een transparante beschermingslaag wilt, kiezen voor brandvertragende vernis.

Benader ons voor advies

Wilt u uw kantoor brandveiliger maken en bent u daarom op zoek naar de juiste brandwerende RF-verf voor uw brandwerende schilderwerken? Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze voor uw verf voor brandwering. Neem contact met ons op voor deskundig advies en oplossingen op maat. 

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.