x
Eigen producten
Gebruik van autoclaaf
Optimale brandveiligheid

Brandvertragend multiplex

Met brandwerende platen, zoals brandvertragend multiplex, voorkomt u dat een brand zich snel uitbreidt. Dit heeft als doel dat er meer tijd is om een gebouw veilig te ontruimen, wanneer dat nodig is. Bij Fire-Proof in Berchem, Antwerpen, hebben we jarenlange ervaring in het brandveilig maken van bedrijfspanden. Wij helpen u dan ook graag door u te voorzien van advies of door producten brandwerend te maken.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Stuur een e-mail Bel ons

Creëer een brandveilige constructie met brandvertragend multiplex

Als u kiest voor het plaatsen van brandvertragend multiplex in de bouw van uw kantoorpand, moet er ook rekening gehouden worden met aansluitingen. Deze kieren, schroefgaten en leidingen moeten brandwerend worden afgedicht. Zo bent u er zeker van dat, mocht er brand uitbreken in uw pand, de constructie voor langere tijd brandwerend is. Door daarbij ook gebruik te maken van brandwerende compartimenten, zorgt u ervoor dat een veilige evacuatie langer mogelijk is. Dankzij diverse brandvertragende producten helpen wij u om materiaal en accessoires brandwerend te maken.

Contacteer ons voor meer informatie over optimale brandwering

Om de brandveiligheid in uw bedrijf te kunnen optimaliseren, wordt de constructie van het pand het liefst voorzien van brandvertragend materiaal. Het gebruik van brandvertragend multiplex in de constructie is dan ook een goed idee. Wilt u meer weten over brandpreventie en brandvertraging? Benader een van onze specialisten in brandbeveiliging door te bellen naar +32 (3) 281 69 94 of door een e-mail te sturen naar info@fire-proof.com

Brandvertraging

Bij brandvertraging wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal. Het materiaal wordt in een laboratorium in een hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op oa vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling.

Brandvertraging of brandreactie is de noemer die gebruikt wordt om enkele karakteristieken, eigen aan het materiaal, te groeperen. Brandreactie beschrijft het calorisch potentiaal, ontvlambaarheid, vlamoverslag, rookvorming, afgifte van giftige gassen, etc.

Brandrepressie

Onder brandrepressie verstaan we alle middelen die kunnen ingezet worden om een brand te blussen. Repressie, of respons, is dus de daadwerkelijke bestrijding van brand.

Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Brandrepressie heeft tot doel de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventie

Brandpreventie is het geheel van maatregelen die genomen worden om brand te voorkomen en te beperken. Het gaat dus om het onderkennen van de risico’s op brand en daar pro-actief voorzorgsmaatregelen tegen te nemen.

Bedrijven moeten er alles aan doen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers. Het verplichte brandweerverslag wijst op brandpreventie, waarbij men naar het brandgevaar op de werkplek kijkt en zo een brandanalyse van het volledige gebouw maakt. Op basis daarvan beslissen de instanties (oa brandweer) welke maatregelen op basis van repressie (actieve brandbeveiliging) en preventie (passieve brandbeveiliging) getroffen moeten worden.

Brandwering

Brandwering is het verhogen van de brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van een bouwmateriaal in constructie. Bij een ruimte wordt oa gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (brandoverslag). Bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt.

Brandweerstand betekent de tijd die constructies of elementen nodig hebben om hun intrinsieke eigenschappen te verliezen, dus gedurende dewelke het element zijn functie (dragend, scheidend of een combinatie van beide) al dan niet kan blijven vervullen.

Compartimentering

Brandwerend compartimenteren is het verdelen van een gebouw in meerdere brandwerende secties. Het doel is de omvang van de brand te beperken en tegelijk de aanwezige personen de mogelijkheid en tijd te geven om te vluchten.

Om de integriteit van de compartimenten te garanderen, is het van essentieel belang dat elke opening of doorvoering in wanden, vloeren en plafonds voldoende wordt beveiligd ter voorkoming van brandoverslag.

Contacteer ons